Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

neva curtain
neva curtain

קבוצות פסיכודרמה לילדים

את "נבע" הקמנו לפני עשר שנים כבית לקבוצות פסיכודרמה לילדים. מטרתנו היתה ליצור מסגרת של טיפול קבוצתי כמענה לצרכיהם של ילדים רבים, רובם מאופיינים ע"י קשיים בין- אישיים.

הפסיכודרמה בבסיסה היא תרפיה בקבוצה. חילוף התפקידים, המשחק, כניסה לעולם ה"כאילו", השימוש העמוק במטפורות- כל אלה עושים את הפסיכודרמה לכלי עבודה טבעי עם ילדים. העבודה רבת השנים, הנסיון שהצטבר, הלמידה והחקירה הובילה אותנו לגיבוש דרך עבודה המבוססת על טיפול קבוצתי ומשלבת אמנויות שונות, משחקי- ילדים, סיפורים וטכניקות פסיכודרמטיות.

הילד, כמוהו כמבוגר, הוא יצור חברתי החי בתוך קבוצות: קבוצת המשפחה, קבוצת הכיתה, החברים, החוגים, תנועת הנוער. ילד עם קשיים חברתיים חווה וצובר התנסויות חברתיות מכאיבות ומאכזבות המשתחזרות שוב ושוב בקבוצות ההשתייכות השונות שלו. הקבוצה הטיפולית היא מעין מעבדה, בה הוא יכול להתחיל לבחון את רגשותיו והתנהגותו, לשנות תפקידים ולהתנסות בתגובות חדשות בזמן אמיתי. הקבוצה הקטנה והתומכת מזמינה ומאפשרת לו לתת ביטוי לעולמו הפנימי, לגלות את יכולותיו, ולקבל את עצמו.

כיצד עובדת הקבוצה

הקבוצה הקטנה והאינטימית ומספקת סביבה מכילה , תומכת ומעצימה. אולם, בקבוצות ילדים, כמו בכל קבוצה, עולים עד מהרה גם רגשות לא פשוטים של תחרות, קנאה, כעס ותוקפנות. ילדים צעירים יתקשו למצוא להם מילים, ו"יתנהגו" במקום לדבר. העבודה הטיפולית נעשית תוך כדי חיפוש דרכי ביטוי מילוליות ובלתי מילוליות לרגשות ולקונפליקטים, שרובם לא מודעים.

המפגש מתחיל בשיחה קצרה. במהלכה משתפים הילדים בתכנים מעולמם. חשובים לא פחות הם הצורה והאופן בה הילדים מתייחסים ומגיבים זה לזה. כאן נחשפים קשיים ודפוסים מאפיינים, והעבודה נעשית "כאן ועכשו".

השלב השני של המפגש מבוסס על תכנים שעולים בחלק הראשון, כמו גם על נושאים שמתלבנים מאופני ההתייחסות ההדדיים. בשלב זה מוצעים משחקי- ילדים, משחקי תאטרון, סיפורים ופעילויות נוספות, המאפשרות ביטוי ועבודה.

למשל: המחזות של סיפורים מתאימים שאנו מספרות, או סיפורים שהילדים יוצרים. ההמחזה המשותפת דורשת פיתוח מיומנויות לשיתוף פעולה, למשא ומתן ולהדברות. במקרים רבים אנו מציעות להחליף תפקידים בהמחזה, ולהתנסות בתפקידים חדשים. כאשר עולה קונפליקט בין חברי קבוצה, אנחנו עוצרות ומתמקדות בו. איננו נותנות פתרון. אנו מתייחסות לכל "ארוע" כזה כהזדמנות לאפשר לילד להתבונן, להבין, להמשיג, ולחפש דרכים חדשות.

סיום המפגש הוא טקסי, והטקס הקטן נבנה אט אט יחד עם הקבוצה. אנו מנסות, בהתאם לשלב בה נמצאת הקבוצה ולאופיה, להאיר על משהו משמעותי עבור כל ילד.

רגשות קשים מתקבלים ומוכלים, אט אט נמצאות מילים, מתרחב רפרטואר התפקידים, ילדים שמתקשים לשחק מתחילים להנות ממשחק והספונטניות גדלה. נוצרים קשרים בין- אישיים, וההתנסויות בחוויה קבוצתית מתקנת מתחילות לחלחל אל חיי היום של הילד.

מספר המשתתפים בכל קבוצה טיפוליות נע בין 4-7 ילדים, בהתאם לגיל ולקשיים.

אנחנו מנחות את הקבוצות בהנחייה משותפת.
מודל הנחייה זה מאפשר התייחסות פרטנית בתוך הקבוצה, תיווך אינטנסיבי לילד הזקוק לכך, התערבויות פסיכודרמטיות במצבי עימות, עבודה בקבוצות קטנות, ודיאלוג בינינו כאחת מדרכי ההתערבות.

משך המפגש
שעה עד שעה ורבע, עפ"י גיל המשתתפים.

תדירות
אחת לשבוע, במשך שנה. לא מתקיימים מפגשים בזמן חופשות בית-ספר.

פגישה מקדימה
עם שני ההורים בתאום אישי.

הקבוצות מיועדות לכל הגילאים החל מגן חובה ועד תיכון.

החלוקה על פי קבוצות גיל ועל פי התאמה.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player